Adatvédelem

A kutatásban való részvétel természetesen önkéntes. Célunk, hogy a felkért várandósok megismerjék a kutatás menetét és adatkezelési elveit, aminek érdekében tájékoztató füzetet és részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót bocsájtunk a rendelkezésükre. Ezek ismeretében beleegyező nyilatkozat aláírására kérjük őket (kiskorú várandós esetén az ő törvényes képviselőjét), a kutatás megkezdése előtt.

A kutatásban résztvevők egyedi kutatási azonosítót kapnak, amely lehetővé teszi a különböző időpillanatokban felvett adatok egymáshoz kapcsolását a személyes adatok ismerete és használata nélkül.

Emellett személyes adatok megadására kérjük őket, amelyek célja kettős:

  1. biztosítják a későbbi zökkenőmentes kapcsolatfelvételt
  2. lehetővé teszik, hogy külső adminisztrációs rendszerekben (például Születésértesítő rendszer, Köznevelési Információs Rendszer) nyilvántartott adatokat kérjünk el az ezeket kezelő szervezetektől, abból a célból, hogy kutatási adatbázisunkba kapcsoljuk őket.

A személyes adatok a kutatási adatbázisban NEM szerepelnek, tárolásuk ettől elkülönítve történik, és csak az őket felvevő védőnők, valamint az intézet munkatársai kezelhetik azokat, az adatvédelmi és személyiségi jogi előírások betartásával.