GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések

A következőkben megválaszolunk néhány, a Kohorsz ’18 kapcsán felmerülő kérdést. Ha Önnek további kérdései lennének, akkor bátran keressen fel minket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen!

A Kohorsz ’18 kutatás célja egy Magyarországon született gyermekgeneráció és családjaik életének végigkövetése a várandóssági életszakasztól kisgyermekkorig: vizsgálni, hogyan befolyásolják a gyermekek életútjait családi hátterük, életfeltételeik, fizikai és társas környezetük, testi és lelki fejlődésük, egészségi állapotuk.
A kutatást a KSH Népességtudományi Kutatóintézet végzi, együttműködve a védőnői hálózattal és számos külső szakértővel (lásd Munkatársak és Tanácsadó Testületek).
A kohorsz szó emberek olyan csoportját jelenti, akik egy időpontban élnek meg egy-egy életeseményt. A Kohorsz ’18 kutatás születési kohorszvizsgálat, hiszen olyan gyermekek kerülnek a mintába, akik várhatóan azonos időszakban, 2018. április 1. és 2019 március 31. között születnek majd. A kutatás nevében szereplő 18-as szám az indulás és az első, várandós adatfelvétel évére utal (de a kutatásba kerülő babák egy része 2019-ben fog megszületni).
A világ számos országában zajlott vagy zajlik a Kohorsz ‘18-hoz hasonló kutatás (lásd Kapcsolódó kutatások), Közép-Kelet Európában azonban még nem indult ilyen nagyszabású és több tudományterületet összefogó születési kohorszvizsgálat. Emiatt a régióban most először nyílik lehetőség arra, hogy sok szempontot figyelembe véve ismerhessük meg a gyermekek fejlődését, felnövekedését. A Kohorsz ‘18 a nemzetközi vizsgálatok között is kiemelkedik azzal, hogy - a védőnői hálózatnak köszönhetően - már születés előtt megismerhetjük a családot, ahova a gyermek érkezik.
A Kohorsz ‘18 kutatás résztvevőinek körét bizonyos védőnői körzetek matematikai-statisztikai módszerekkel történő kiválasztásával határoztuk meg. Ezekben a körzetekben minden várandóst felkérünk a részvételre, akiknek gyermeke várhatóan 2018. április 1. és 2019 március 31. között születik majd. A körzetek kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a mintába kerülő várandósok kicsiben leképezzék az ország összes várandósát. Ahhoz, hogy a résztvevők köre sokszínű maradhasson és minél többféle véleményt megismerhessünk, rendkívül fontos, hogy a felkért várandósok részt is vegyenek a kutatásban. A felmérés során a kutatásba került gyermekek és családjaik az ország összes ebben az időszakban született gyermekét képviselik majd.
Igen. A kijelölt körzetek a kutatás induló mintáját határozzák meg, így ha Ön szívesen részt vesz a kutatásban és megválaszolja az Önt felkérő védőnőnek a várandósságkori kérdőívet, úgy Ön és gyermeke a későbbiekben is a Kohorsz ‘18 résztvevői közé tartoznak majd. Fontos, hogy költözése esetén tájékoztassa intézetünket új címéről, hogy a későbbiekben is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot! Ennek lehetőségeiről itt olvashat bővebben.
A kutatás során ugyanazon családok kérdőíves felmérése zajlik, több időpontban. A kutatás jelenlegi szakaszában öt kérdezésre nyílik lehetőség. Az első két kérdőívet a védőnő kérdezi le, a várandósság során és a gyermek féléves korában. Az ezt követő egy- és hároméves kori kérdezést a KSH kérdezőbiztosai végzik majd. Emellett szeretnénk egy rövidebb interjút készíteni akkor, amikor a gyermekek intézménybe kerülnek. A felmérések az édesanyával/nevelőanyával/elsődleges gondozóval történő szóbeli beszélgetést, és az önkitöltős kérdőív kitöltését jelentik. A résztvevők beleegyezésével egészségügyi és adminisztrációs adatokat is becsatornázunk az adatbázisba. A kutatás nem jár külön orvosi vizsgálatokkal sem a várandós, sem a születendő gyermek számára.
A kutatás pénzügyi háttere jelenleg 2022-ig, vagyis a hároméves kori kérdezésig biztosított. Hosszú távon természetesen akkor a leghasznosabb egy születési kohorszvizsgálat, ha a gyermekek felnövekedését egészen felnőtt korukig tudják követni a kutatók, így mi is azt tervezzük, hogy ugyan ritkább időközökkel, de később is felkeressük a mintába került gyermekeket az életútjuk fontosabb időszakaiban. Ennek részleteiről a kutatás előrehaladása során tájékoztatjuk résztvevőinket.
A Kohorsz ‘18-hoz hasonló kutatások előnye, hogy nyomon lehet követni a kutatásban résztvevő gyermekek életútját, így ténylegesen láthatók a gyermekek élettörténetei, a fejlődésükben szerepet játszó ok-okozati összefüggések. Ha mindig másokat kérdezünk, akkor a múltról csak pontatlanabb visszaemlékezésekből kaphatunk képet, míg ha ugyanazokat keressük meg időről-időre, akkor sokkal részletesebben látható az életút. Így sok szempontból vizsgálható, hogy mi segíti elő vagy éppen hátráltatja a gyermekek fejlődését. Az életutak vizsgálata természetesen csak összesített adatokon történik, mindig a gyermekek egyes csoportjaira vonatkozóan.
A Kohorsz ‘18 elsősorban társadalomtudományi kutatás, azonban más, a gyermekek fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos tudományágakat (pszichológia, közgazdaságtudomány, egészségügy) is magában foglal. Alapvető célunk, hogy megismerjük a születendő gyermek családját, így az első kérdőív az apára és a testvérekre vonatkozó kérdéseket is tartalmaz. Emellett kitérünk a háztartásra, annak anyagi helyzetére, és részletesebben foglalkozunk az édesanya egészégi állapotával, érzéseivel, várakozásaival és terveivel. A későbbiekben szeretnénk képet kapni a születendő gyermek fizikai és kognitív fejlődéséről, és minden olyan tényezőről, ami ezt befolyásolhatja, így például a szülés körülményeiről, a család változásáról, a családon belüli szerepek alakulásáról és az édesanyák munkavállalásáról is.
Bár nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek fejlődését az anya és az apa szempontjából is lássuk, arra sajnos nincs lehetőségünk, hogy minden adatfelvételi szakaszban mind az édesanyákkal, mind az édesapákkal készítsünk interjút. Terveink szerint az egy éves kori felméréskor keressük meg az apákat egy közvetlenül nekik szóló kérdőívvel, a többi kérdezéskor pedig az anyától kérünk rá vonatkozó információkat.
A kutatást az adatvédelmi és statisztikai törvény betartásával végezzük. Ahhoz, hogy az Ön kérdőívre adott válaszait, és az egészségügyi ellátórendszerben keletkezett adatait kezelhessük, beleegyező nyilatkozat aláírására kérjük. A nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy ismeri a kutatás menetét és úgy dönt, hogy vállalja a benne való részvételt. A nyilatkozatról és az adatvédelmi elveinkről bővebben az Adatvédelem menüpont alatt olvashat.
A védőnő minden magzathoz kiad egy hatjegyű azonosítószámot, ami végig kíséri a gyermeket a kutatás során. Ez az azonosítószám teszi lehetővé, hogy a kutatók által használt adatbázis ne tartalmazzon személyes adatokat, továbbá szükséges ahhoz, hogy az egyes kutatási adatbázisok (így például a várandós korban kitöltött kérdőív válaszai és az önkitöltős kérdőív válaszai) személyes adatok nélkül összekapcsolhatók legyenek.
A kutatás lényege, hogy ugyanazokat a családokat, gyermekeket tudjuk bizonyos időközönként újra és újra felkeresni. Az Ön címére, telefonszámára, egyéb elérhetőségére kizárólag abból a célból van szükség, hogy a további adatfelvételek alkalmával a védőnő (illetve később a kérdezőbiztos) fel tudja Önt keresni, esetleg előzetesen időpontot tudjon egyeztetni. Az Ön lakcímét és elérhetőségét a kérdőíves válaszaitól elkülönítve, harmadik fél számára nem hozzáférhető adatbázisban tároljuk, és kizárólag a kapcsolattartás céljára használjuk fel.
Az anya személyes adatai és TAJ száma (amely kezdetben azonosítja a születendő gyermeket) és később a gyermek személyes adatai teszik lehetővé az egészségügyi, állami közszolgálati és közigazgatási adminisztrációs adatok adatbázisba kapcsolását. Az adatkapcsolás révén közvetlenül tudunk az adatbázisba olyan kiemelkedően fontos adatokat becsatornázni, mint a várandósgondozás és a szülés körülményei, vagy a bölcsődébe/óvodába/iskolába iratkozás. Az adatkapcsolás csökkenti a válaszadó terheit, hiszen így ezeket az adatokat nem szükséges Öntől külön megkérdeznünk, helyette személyes adatai révén tudjuk őket elkérni a vonatkozó intézményektől, végül pedig a kutatási azonosító segítségével beillesztjük őket a kutatási adatbázisba. Ebben, a kutatók számára hozzáférhető adatbázisban már sem a TAJ szám, sem egyéb személyes azonosításra alkalmas adat nem szerepel.
A kutatási adatok a kutatási azonosítóval megjelölve egy összesített adatbázisba kerülnek, amely nem tartalmaz személyes adatokat. Ezek tudományos elemzése csoportosítva, statisztikai módszerekkel történik majd. A személyes adatokat (név, lakcím, TAJ szám) egy, a kutatási adatoktól elkülönített, zárt adatbázisban fogjuk tárolni, és a kutatói stáb csak erre felhatalmazott kutatói kezelhetik őket, az adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
A mintába kerülő gyermekek különlegesek, hiszen az ő életükön keresztül ismerjük meg a magyarországi gyermekek felnövekedését, a kisgyermekes családok életkörülményeit. A szülők a kérdőívek megválaszolásával hozzájárulnak ahhoz, hogy több tudományterület is képet kapjon a gyermekek fejlődését elősegítő tényezőkről, arról, hogy hogyan lehetne csökkenteni a hátrányokat, támogatni a fejlődést. A kutatásban résztvevő családok folyamatos tájékoztatást kapnak a Kohorsz ‘18 eredményeiről. Továbbá a honlapunkon és a Facebook oldalunkon keresztül is mindig törekszünk arra, hogy olyan információkat, híreket, ajánlásokat osszunk meg a válaszadóinkkal, ami segítheti őket a hétköznapokban, és választ adhat a kisgyermekek fejlődésével kapcsolatos kérdéseikre.