Háztartás-összetétel

A Kohorsz ’18 kutatás várandós adatfelvétele során feltérképeztük a várandós háztartását: hányan és kik élnek együtt. A későbbi adatfelvételek segítségével ezek változásait is nyomon fogjuk követni.

Egy háztartásba tartozónak azokat a személyeket tekintettük, akik egy házban, lakásban vagy lakrészben élnek együtt és a napi kiadásokat tekintve együtt gazdálkodnak, vagyis „közös kasszán vannak”.

A kutatásunkban részt vevő várandósok körében az intézményi háztartásban élők aránya nagyon alacsony, 0,3%, vagyis mindössze 22 fő nem él magánháztartásban. Legtöbben közülük (15-en) anyaotthonban élnek, illetve állami gondozású lakásotthonban, munkásszállón vagy kollégiumban.

A várandósok döntő többsége, 82,5%-uk egycsaládos, párkapcsolaton (házassági vagy élettársi) alapuló háztartásban él, míg 0,8 százalékuk egyszülős családban. Ezekben a háztartásokban a várandóson, párján és gyermekeiken kívül nem él senki más. Viszonylag magas továbbá, 15,8% azoknak a várandósoknak az aránya, akik összetett típusú háztartásokban élnek, azaz a várandóssal és – ha van – szűk családjával további (rokon és/vagy nem rokon) személyek is együtt élnek. Ezekben az összetett típusú háztartásokban a várandósok többnyire felmenő rokonokkal élnek együtt.

A háztartások átlagosan 3,17 személyből állnak. A párkapcsolaton alapuló egycsaládos háztartások átlagosan 2,85, az egyszülős háztartások pedig átlagosan 2,77 főből állnak. Az összetett típusú háztartások - nem meglepő módon - nagyobb méretűek, ezekben átlagosan 5 fő él együtt.  Az ilyen típusú háztartásokban viszont a várandós szűk családjának mérete valamivel kisebb, mint az egycsaládos háztartások esetében.

Demográfiai jellemzők szerint minél fiatalabb, alacsonyabb iskolai végzettségű, kevesebb gyermeke van és minél kisebb településen lakik a várandós, annál valószínűbb, hogy összetett háztartásban él. A házastársukkal élő várandósokra jellemző ez a legkevésbé, míg a látogató kapcsolatban élőkre vagy párkapcsolat nélküliekre a legjellemzőbb.

A várandósok háztartásaiban élő gyerekek többsége 18 év alatti. Egy kisebb hányaduk háztartásaiban élnek ugyanakkor saját, vagy partnerük 18 évesnél idősebb gyermekei is. Az egyszülős háztartásban élő várandósok esetében ez főként az özvegyek körében fordul elő (6%). A párkapcsolatban élő várandósok közül az elváltak (5,7%), a 40 évnél idősebbek (10,5%), és akik 4. vagy többedik gyermeküket várják (6,2%) jelezték a legnagyobb arányban, hogy felnőtt korú gyermekük is a háztartásuk tagja.