Kutatási szakaszok

Az adatfelvétel 2018 január 1-jétől, a várandósok felmérésével indult, várandósságuk 28-31. hetén. Ezt – a projekt jelenlegi keretein belül – három további kérdezés követi a gyermek fél-, másfél- és hároméves korában. A gyermek kétéves korában az anyai munkavállaláshoz kötődő kiegészítő vizsgálat kerül megvalósításra. Az NKI terve, hogy a vizsgálatban részt vevő gyermekeket egészen felnőtté válásukig kövesse.

A magzati és féléves korban történő adatfelvételt a körzeti védőnők végezték, a későbbi szakaszok adatgyűjtései pedig az Inspira Research Kft. kérdezőbiztos munkatársai által felvett kérdőívekre épülnek. Az adatgyűjtés alapját az anyával felvett kutatási kérdőívek adják. Ezt egészítik ki már a kezdetektől önkitöltős kérdőívelemek, valamint a kutatási adatbázisba utólagosan kapcsolt adminisztratív adatállományok (például a születés értesítő rendszer adatainak becsatornázása). A megkérdezettek köre a másfél éves adatfelvételkor az anya mellett az apával is bővül.

A gyermekek egyéves korában egy speciális, pszichológiai fókuszú kérdezésre is sor került, melyet egy területileg lehatárolt almintán, a Dél-Dunántúl régióban végeztünk. Ezt a Dél-dunántúli Vizsgálatot a PTE Pszichológia Intézetével együttműködésben valósítottuk meg, és ebben a kiegészítő szakaszban a gyermekek társas- és kognitív készségeit megfigyeléses eljárásokkal is felmértük.

A kutatásban való részvétel önkéntes és beleegyező nyilatkozat alá­írásához kötött. A résztvevők részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatásban részesültek.