Munka-család egyensúly

A dolgozó nők, különösen a kisgyermekes anyák számára az egyik legnehezebb feladat a munka és a család közötti egyensúly kialakítása és fenntartása. A Kohorsz ’18 kutatás 2020 szeptemberében indult, jelenleg is zajló telefonos adatfelvétele során többek között arról kérdeztük a 27-30 hónapos gyermekkel rendelkező, aktívan dolgozó anyákat, hogy mennyire okozott számukra nehézséget a munkahelyi, illetve a családdal kapcsolatos teendőik összehangolása. Bár szem előtt kell tartanunk, hogy a lekérdezéskor az anyák munkavállalási esélyeit nagyban meghatározták a járvány okozta nehézségek, mégis, a több mint 4 ezer fő válaszait tartalmazó adatbázis alapján az látszik, hogy az anyák 34,4%-a már aktívan dolgozott gyermeke kétéves kora környékén.

A felmérés eredményei szerint a dolgozó anyák többsége legfeljebb alkalmanként tapasztalt az otthoni és a munkahelyi teendők összeegyeztetését illető nehézségeket. 14,2%-uk ugyanakkor arról számolt be, hogy hetente többször érzi magát túl fáradtnak az otthoni tennivalók elvégzéséhez a munkahelyéről hazaérve. Emellett a válaszadók 6,8%-ával hetente többször is megesett, hogy a munkával töltött idő miatt nehezebb volt teljesítenie a családi kötelezettségeit. Az anyák 5%-a számára azonban épp a családi kötelezettségek miatt volt nehezebb a munkájára koncentrálnia.

A munka és a családi teendők összehangolásának sikeressége a dolgozó anyák gyermekükkel töltött idejének szubjektív megítélésén keresztül is megfigyelhető. Az anyák közel fele, 45,6%-a értékelte úgy, hogy a gyermekével töltött idő épp elegendő, 4,5%-uk szerint nagyon sok.  42,1%-uk számára azonban, az együtt töltött idő kevesebb mint szeretnék, 7,8%-uk számára pedig sokkal kevesebb, mint szeretnék.