Társas kapcsolatok

Az alábbi elemzésben a Kohorsz ’18 kutatás adatai alapján elemezzük a kisgyermekes anyák társas kapcsolatainak alakulását. Az első kérdés, amelyet megvizsgáltunk, hogy milyen gyakran tartják a kapcsolatot a kisgyermekes anyák másokkal. Ennek felderítése érdekében arról kérdeztük az anyákat, hogy milyen gyakran beszélgetnek (személyesen, telefonon, interneten) bizonyos családtagjaikkal, barátaikkal és szomszédaikkal. A féléves gyermeket nevelő anyák, akárcsak a várandósság alatt, leggyakrabban az anyjukkal beszélgetnek: 84,9 százalékuk legalább heti gyakorisággal, 61,5 százalékuk pedig naponta. Szintén gyakran tartják a kapcsolatot a barátaikkal: a kisgyermekes anyák 82,6 százaléka legalább heti gyakorisággal beszél velük. Az apjukkal való kapcsolattartás nagy változatosságot mutat, 29,5 százalékuk naponta, 61,9 százalékuk legalább hetente tartja vele a kapcsolatot, ugyanakkor az anyák 27,9 százalékának egyáltalán nincs élő kapcsolata az apjával, 3,6 százalékuk pedig ritkábban beszél vele, mint havonta. A kapcsolattartás teljes hiánya – nem számítva a „Nem érinti, nincs ilyen személy” válaszokat – a szomszédokkal a leggyakoribb: az anyák 11,8 százaléka, bár vannak neki, de soha nem beszél a szomszédaival.

Megvizsgáltunk továbbá, hogy hogyan alakul a barátok száma a szülés körüli időszakban. A féléves gyermeket nevelő anyák átlagosan 3,8 közeli barátról számoltak be, ugyanakkor válaszaik között olyan kiugró értékek is szerepeltek, mint az 50 vagy a 80. A leggyakrabban említett érték és a válaszok medián értéke egyaránt 3 volt. Az anyák 6,7 százaléka egyetlen közeli baráttal sem rendelkezik, 28,7 százalékuk viszont 5 vagy több közeli barátról is beszámolt.

Azon anyákat vizsgálva, akik mind a várandósság, mind a gyermek féléves korában megválaszolták ezt a kérdést (n=7356) azt láthatjuk, hogy a közeli barátokkal nem rendelkezők aránya lényegében változatlan, az 1-4 baráttal rendelkezők aránya nőtt (56,1 százalékról 64,7 százalékra), míg a legalább 5 baráttal rendelkezők aránya csökkent (37,2 százalékról 28,5 százalékra). Ezzel összhangban, a barátokkal való kapcsolattartás vonatkozásában is enyhe csökkenést figyelünk meg. Míg a mindkét szakaszban válaszadó anyák (n=7860) 84,9 százaléka beszélt legalább hetente a barátaival a várandósság idején, addig ez a gyermek féléves korában 82,6 százalékukra volt jellemző.