Félévesek gondozása

Számos korábbi kutatás foglalkozik a háztartáson belüli munkamegosztással és a gyermekneveléssel. Ezeknek a publikációknak az eredményei alapján a két nem közötti munkamegosztás a gyermeknevelésben még mindig nem oszlik meg egyenlően, azonban a férfiak (főleg az ezredforduló után) jobban kiveszik a részüket a gyermekkel való foglalkozásban (játék, mesélés), több időt töltenek gyermekeikkel, viszont a gyermekek testi ellátása még mindig a nők feladata (Murinkó, 2014).

A Kohorsz ’18 második hullámában a válaszadókat többek között arról kérdeztük, hogy hogyan alakul a gyermekgondozási feladatok megosztása a családban hat hónappal a szülés után. Az anyák válaszai alapján a féléves gyermekek esetében az etetés és az éjszakai nyugtatás azok a tevékenységek, amelyek alapvetően az anyához kötődnek. A babák 67,8 százalékát mindig, további 11,7 százalékát többnyire az anya nyugtatja meg, ha este felébred. Az etetés a családok 61,5 százalékában kizárólag, további 20,4 százalékában pedig többnyire az anya dolga – nyilvánvalóan féléves korban ennek a szoptatás lehet egy meghatározó tényezője. Többnyire az anyákhoz kötődik az altatás, az öltöztetés és a pelenkázás is. Mivel ezeket a tevékenységeket naponta többször is el kell végezni, a gyermek ellátásához kötődő feladatok többnyire a gyermekkel otthon maradó anyákra hárulnak. Vannak azonban olyan tevékenységek is, amelyeket a szülők jellemzően együtt vagy megosztva végeznek, mint a ringatás, sétáltatás vagy a mesélés-éneklés a gyermeknek. Kutatásunk eredményei szerint az apa önálló megjelenése a féléves gyermeket nevelő családokban a fürdetésnél érzékelhető a leginkább. 

A féléves gyermek gondozása tekintetében a két szülő által közösen, megosztva végzett tevékenységek átlagos száma a 9 feladatból 3,38. Ehhez az átlaghoz képest kisebb a közösen végzett feladatok száma az alacsonyabb végzettségű anyák, az 5000 fő alatti településeken lakók és az élettársi kapcsolatban élő párok körében. Emellett az eredmények alapján az látszik, hogy a kedvezőbb anyagi helyzet is a nagyobb fokú gyermekgondozási munkamegosztás felé hat. További fontos szerepe van a gyermekszámnak, amely szerint az első gyermeküket nevelő párok között lényegesen magasabb, átlagosan 3,79 a közösen végzett gyermekgondozási feladatok száma. A többgyermekes családokban ez az átlag alatt van. A legalább négy gyermeket nevelő családokban a féléves gyermek ellátása már kevéssé a két szülő közös tevékenysége.

Az eredményeink alátámasztják a korábbi kutatások eredményeit is, miszerint a férfiak kiveszik a részüket a gyermekgondozásból, főleg a ringatás, fürdetés és a séta, levegőztetés tevékenységek esetében látszik ez jól. A látszik az eredményeinkből, hogy féléves gyermek testi ellátása még mindig elsődlegesen a nők feladata.

 

 

Hivatkozott irodalom:

Murinkó L. (2014). A nemi szerepekkel és a családokkal kapcsolatos attitűdök európai kitekintésben: értékek és a gyermekgondozás. Szociológiai Szemle 24(1), 67–101.