Ötéves szakasz

Újabb mérföldkőhöz érkezett a felmérés: a Kohorsz ’18 kutatásunkban résztvevő legidősebb gyermekek elérték az ötéves kort. Az óvodáskorból az iskoláskorba való átmenet fontos időszak a gyermekek fejlődésében és a családok életében is nagy változást jelent. Ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy ebben az életszakaszban is pillanatképet készítsünk a gyermekek fejlődéséről, mindennapjairól és családjuk életéről – amit a longitudinális vizsgálat természetéből fakadóan tágabb kontextusba tudunk helyezni. Éppen ezért hamarosan ismét felvesszük a kapcsolatot a kutatásban résztvevő családokkal, és ezúttal egy online kérdőív kitöltésére kérjük a gyermek(ek)et gondozó anyákat.

Kiket keresünk fel?

Kutatásunk kiinduló mintáját a 2018. április 1. és 2019. április 30. között Magyarországon született újszülöttek és családjaik adták. Az adatokat minden esetben a gyermek anyja / elsődleges gondviselője szolgáltatta, kezdetben a védőnők, később egy kutatócég közreműködésével. Legutóbb a gyermekek 3 éves korában kerestük fel a családokat 2021. május és 2022. június között. Most ugyanezeket a családokat fogjuk felkeresni, és egy online kérdőív kitöltésére kérjük őket.

Miről fog szólni ez az adatfelvételi hullám?

A kérdőívben kitérünk majd többek között az ötéves gyermekek általános fejlődésére, társas és érzelmi fejlődésére, alvási szokásaira, a média-használatra, étkezési szokásokra, a szülővel vagy más családtaggal végzett közös tevékenységekre és a nagyszülői segítségnyújtás különböző formáira. Egy rövid kérdésblokk külön foglalkozik majd a gyermekek beszéd- és nyelvi készségeivel (ez az amerikai Speech and Language Assessment Scale magyar nyelvre adaptált, és kutatóink által előzetesen kisebb mintán tesztelt nyelvi kérdőív).

Természetesen a gyermekek szűkebb családi környezetére, életkörülményeire is kíváncsiak vagyunk, így például a háztartás összetételére, az anya párkapcsolati helyzetére, a testvérek számára, a család anyagi- és munkaerőpiaci helyzetére; de ugyanúgy fontos az anya általános szubjektív jólléte, elégedettségének mértéke.

Korábbi kutatási szakaszok

A kutatás során eddig a várandósság idején, a gyermekek féléves, másfél éves, valamint hároméves korában kerestük fel személyesen a gyermekeket gondozó anyákat.

A fentiek mellett a másfél éves kori adatfelvétel során az apákat is megkérdeztük: kíváncsiak voltunk az apák gyermekkel végzett tevékenységeire, a gondozási feladatok megosztására, az apai szerepfelfogásra, és a munka és családi élet összeegyeztetésének nehézségeire.

A gyermekek 2,5 éves kora körül az anyákat egy kifejezetten a munkavállalásra fókuszáló kérdőívvel kerestük meg telefonon. Megkérdeztük őket, hogy a GYED időszakának lejártával hogyan szervezik a mindennapokat, a gyermekfelügyeletet és hogyan alakult munkavállalói karrierjük.

A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben valósult meg mindemellett a gyermekek egyéves korában az ún. Dél-dunántúli Vizsgálat, amely egy 250 fős almintán végzett pszichológiai kérdésekre fókuszáló kiegészítő kutatási szakasz volt. A vizsgálat célja az volt, hogy egy kisebb csoport megkeresésével még pontosabb képet kaphassunk a gyermekek érzelmi és megismerő képességeinek fejlődéséről, és az ezekre hatást gyakorló tényezőkről. Az adatfelvétel során a szakértő kérdezők a szülői kérdőívek felvétele mellett a gyermekekkel végzett játékos feladatok megfigyelése során regisztrálták a gyermekek viselkedését és képességeit.

A kutatás eredményeiről az átfogó kutatási jelentéseinket és a szakmai publikációinkat összegző Publikációk aloldalon, valamint a bizonyos rész-eredményeket ismertető Legfrissebb aloldalon tájékozódhat.