Új kiadvány!

Megjelent és online letölthető legfrissebb kiadványunk, Jelentés az Anyai Munkavállalás Vizsgálatról - Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat címmel, Ökrös Fruzsina szerkesztésében. A jelentésben az 5729 2-2,5 éves gyermeket nevelő anya részvételével 2020 októbere és 2021 szeptembere között megvalósult telefonos adatfelvételünk módszertanát és eredményeit mutatjuk be.

A kötet első fele a kutatás koncepcionális hátterét és módszertani sajátosságait összegzi. Így ismerteti a vizsgálat főbb témaköreit és céljait, a COVID-19 járvány hatását az adatfelvételre, a terepmunka szervezését, a minta és a kérdőív sajátosságait, az adatok minőségét és a súlyozási eljárást. A kutatási szakasz során az anyai munkavállalásra fókuszáló kérdéseken túl a COVID-19 veszélyhelyzetére vonatkozó visszatekintő kérdéseket is feltettünk.

A kötet második fele a kutatás eredményeit tekinti át. Elsőként az anyák családjának jellemzőit (párkapcsolati helyzetüket, gyermekeik számát) és gyermekvállalási terveit, valamint a gyermekeiktől külön élő apák jellemzőit ismertetjük benne. Ezt követően részletesen bemutatjuk az anyák munkaerőpiaci aktivitását, külön tárgyalva az anyák azon 32%-ának munkavállalási jellemzőit, akik gyermekük 27-30 hónapos korában már aktívan dolgoznak. Ezután az apák munkavállalási jellemzőit, és a család anyagi helyzetét tekintjük át, majd pedig az anyák munkavállalással kapcsolatos attitűdjeit és pszichés állapotát. Végül egy külön fejezetben tárgyaljuk a koronavírus hatását a családi életre és a járvány idején tapasztalt nehézségeket.

A kötetben átfogó, egy- és kétváltozós elemzések eredményeit ismertetjük. Ennek során a szociodemográfiai és szocioökonómiai háttér szerint fennálló eltéréseket, és az egyes változókon az aktívan dolgozó és a nem dolgozó anyák között megfigyelt különbségeket is bemutatjuk.