Első szakasz zárása

Kutatásunk első szakasza sikeresen lezárult!

A KSH Népességtudományi Kutatóintézetben 2018 januárjában elindított Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2019 májusában sikerrel zárta első szakaszát, a várandós anyák megkérdezését. A több mint egy évig tartó adatfelvétel során körülbelül 8300 várandóst kerestek fel a védőnők és kérdezték őket a gyermekvállalásról, terveikről, életkörülményeikről. Az azóta megszületett, mintánkba tartozó babák családját féléves korukban ismét meglátogatta – vagy a közeljövőben látogatja majd – a védőnő abból a célból, hogy az anyukákkal beszélgessen a szülésről, gyermekgondozásról és természetesen főképp a kisbabáról. A kutatás későbbi szakaszaiban a várandósokkal, majd a féléves gyermeket nevelő anyákkal felvett kérdőíveket a gyermekek másfél- és hároméves korában követik további személyes megkeresések. Itt már nem a védőnők, hanem hivatásos kérdezők gyűjtik majd az anyák válaszait. Ezekbe a gyermekek fejlődéséről szóló személyes beszélgetésekbe a babák másfél éves korában az apákat is bevonjuk. Őket telefonon keressük majd meg, hogy ők is elmondhassák élményeiket, tapasztalataikat a gyermekvállalásról.

A kutatás szakaszait és témáit idővonalunk mutatja be:

Kik a kohorsz-babák?

Kutatásunkban azokat a gyermekeket nevezzük így, akik bekerültek a Magyar Születési Kohorszvizsgálat mintájába. Ők azok a babák, akiknek megszületését az általunk kiválasztott védőnői körzetekben 2018. április 1. és 2019. április 30. közötti időszakra várták. Az ő várandós édesanyjukkal zajlottak az első adatfelvételek a terhesség hetedik hónapjában, majd a későbbiekben ismét az ő családjukat keressük fel, nyomon követve fejlődésüket. Mivel a kohorsz-babák által alkotott minta az ország összes ennyi idős gyermekét jól képviseli, azt mondhatjuk, hogy ennek a csoportnak a vizsgálata révén pontos képet tudunk alkotni arról, milyen ma felnőni Magyarországon.

A Kohorsz ’18 kutatás mintája az ország alábbi területeit fedi le:

Forrás: KSH NKI                                                                     

Hányan vagyunk?

A kutatás indulásakor összesen 619 területi védőnői körzetet választottunk ki, ahol a védőnők szülésük várható időpontja alapján felkeresték és részvételre kérték a körzetbe tartozó összes kismamát. A 2018 januárjában indult várandós adatfelvétel több mint egy évig zajlott. Ezalatt összesen 648 területi védőnővel dolgoztunk együtt, hiszen a családok költözése miatt a féléves babák követését is meg kellett oldanunk, új védőnők bevonása révén.

A kutatás indulásakor azt terveztük, hogy a vizsgálat egyéves időszaka alatt születendő minden tízedik baba fejlődését nyomon követjük majd. Mivel egy év alatt Magyarországon kb. 90 ezer gyermek születik, 9000 főt számláló induló mintával kalkuláltunk, az anyukák válaszadási hajlandóságától függően. Az eddig beérkezett, várandós anyákkal felvett kérdőívek alapján azt mondhatjuk, hogy a terveink sikerrel megvalósultak, hiszen a kutatásban résztvevő várandósok száma már elérte a közel 8300 főt. Ez a szám a kohorsz-babák tekintetében a továbbiakban még bővülni fog, hiszen a várandósok egy része – 126 kismama – ikerbabákat várt, mások pedig - akik bár a minta részei, a várandós lekérdezésükre nem került sor - a szülés után, utólag kapcsolódnak be a vizsgálatba, gyermekük féléves korában.

A résztvevő várandósok száma védőnői körzetenként nagyon eltérő aszerint, hogy hányan vártak babát a vizsgált időszakban, és aszerint is, hogy a kismamák közül mennyien döntöttek úgy, hogy részt vesznek a kutatásban. A körzetek többségében legfeljebb 30 várandóssal sikerült a védőnőknek beszélgetni, de voltak olyan körzetek is, ahonnan több mint 40 sőt 50 kismama csatlakozott a kutatáshoz.

Hogyan folytatjuk?

2018 augusztusában indult el a Kohorsz ’18 kutatás második szakasza immár a féléves gyermekeket nevelő családok felkeresésével, amely 2019 őszéig fog tartani. 2019 májusáig 4500, már féléves gyermeket nevelő anyuka állt a kutatás rendelkezésére a korábban válaszoló várandósok közül. A következő adatgyűjtési hullámra, telefonos apakutatással kiegészítve, a gyermekek másfél éves korában kerül sor. Ezt a szakaszt követi majd ismételt kérdőíves megkeresés a gyermekek hároméves korában, illetve egy kiegészítő, az anyai munkavállalás feltárását célzó telefonos vizsgálat, melyet a GYED időszakának lezárulására időzítünk. A kutatás fejleményeit Facebook oldalunkon is nyomon követhetik.

Minden válaszadónknak nagyon köszönjük a bizalmát!