Új kiadvány

Megjelent a Kohorsz ’18 első, várandós kutatási szakaszának kutatásmódszertani hátterét ismertető intézeti kiadvány a KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések sorozatában.

A jelentés a következő információkat tekinti át:

  • Minta, lefedettség és súlyozás
  • Terepmunkához kapcsolódó feladatok
  • Az adatok minőségének biztosítása és ellenőrzése
  • Adatrögzítés, - kezelés és -tisztítás
  • Adatminőség: a lekérdezések háttéradatainak bemutatása
  • Kutatásetikai irányelvek

Mindemellett mellékletként tartalmazza a várandós kutatási szakasz kérdéseit (a hozzájuk tartozó válaszlehetőségekkel), az adatbázis kapcsolódó változóit, a kérdések forrásait, valamint a kutatás dokumentumait (adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, beleegyező nyilatkozat, címkártya).