Új kiadvány

Megjelent és online letölthető a Várandósság Magyarországon – Jelentés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról című kötetünk, amely kutatási programunk első adatgyűjtési hullámának főbb eredményeit ismerteti.

A Kohorsz ’18 kutatáshoz összesen 8287 várandós válaszadó csatlakozott. Köszönettel tartozunk nekik, és annak a 721 védőnőnek és 64 vezető védőnőnek, akik a kérdezés lebonyolításában közreműködtek. A Kohorsz ’18 mintájának kialakításakor a védőnői körzeteket vettük alapul: az induló mintába 600 védőnői körzet került, amelyek sok szempontból kicsiben leképezik az ország teljes lakosságát, biztosítva a kutatás reprezentativitását és a kapott eredmények általánosíthatóságát. A kutatásban való részvételre minden egyes kismamát felkértünk, akik ezekben a körzetekben vettek részt várandósgondozáson, és gyermekük várhatóan a megadott időszakban született.

Várandósság Magyarországon kiadványunk műfaja kutatási jelentés, így a Kohorsz ’18 kutatás eredményeinek leíró bemutatására vállalkozik. Elsőként a gyermeket váró szűkebb, majd tágabb család jellemzőit, élethelyzetét mutatjuk be. Nemcsak a családszerkezetre térünk ki, hanem azokra a családi viszonyokra, életmód- és érték-szempontokra is, melyek a születendő gyermekek fogadó közegét alkotják majd.

A családi háttér után a lakóhely és az életkörülmények részletes bemutatása következik. A gyermekek életét, fejlődését nagyban befolyásolja az a környezet, amelyben felnövekednek. A környezeti szempontok közül a települési és lakásjellemzők mellett az anyagi helyzet és ellátottság kérdésével külön foglalkozunk. Számos objektív szempont és mutató mellett rátekintünk arra is, hogy az anyák hogyan értékelik saját életkörülményeiket.

A kiadvány utolsó fejezetében a várandósság időszakával kapcsolatos eredményeket gyűjtöttük össze. Képet alkothatunk ebből a magyarországi várandósok életmódjáról, pszichés és egészségi állapotáról egyaránt és megvizsgáljuk a hazai várandósellátási rendszer igénybevételét és főbb sajátosságait is. Személetmódunk ezúttal is a különbségekre fókuszál - a már magzati korban, a várandósság időszakában feltárt egyenlőtlenségek hatásait a kutatás későbbi szakaszaiban tudjuk majd nyomon követni.

A kötet különlegessége, hogy azt az Igazgyöngy Alapítvánnyal kapcsolatban álló gyermekek rajzai színesítik. Az Igazgyöngy Alapítvány 1999-ben alakult meg L. Ritók Nóra vezetésével. Kezdetben művészeti oktatással jutott el Berettyóújfalu és térségének hátrányos helyzetű gyermekeihez. Több évnyi tapasztalat nyomán a vizuális nevelést egyfajta hátránykompenzáló módszertan egészítette ki, amelynek segítségével a kreatív tevékenységek során szerzett készségekkel egyéb tantárgyakban is javulást mutattak a gyermekek. Végül a gyermekek integrációját segítő társas készségek fejlesztése tette teljessé az alapítvány eszköztárát. A művészeti nevelés mára komplex fejlesztő programmá, esélyteremtő stratégiává nőtte ki magát, amelyben az oktatás, a családgondozás és közösségfejlesztés, és az intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó.