Nagyszülői jelenlét II.

Előző elemzéseinkben már érintettük a nagyszülők jelenlétének kérdését a Kohorsz ’18 kutatásban résztvevő várandósok háztartásaiban. Akkor azt találtuk, hogy a várandósok messze nagy többsége (86%) nem él egy háztartásban a szüleivel, azaz a kohorsz baba nagyszüleivel. Közel öt százalékukkal él viszont együtt nagymama, egy százalékukkal nagyapa, és 8 százalékukkal nagymama és nagyapa is. Akkor kiemeltük, hogy ez azzal függhet össze, hogy a várandósok többsége első gyermekét várja, azaz nagy valószínűséggel fiatalok és családi életpályaszakaszuk elején vannak, akik nem valószínű, hogy még önálló háztartásba tudtak költözni. Ebben az írásunkban azt nézzük meg, hogy a kutatásban résztvevő kisgyermekek milyen gyakran találkoznak a nagyszüleikkel.

Kutatásunk második szakaszában, a kisgyermekek féléves korában arról kérdeztük az anyákat, hogy a gyermeknek hány nagyszülője él, illetve milyen gyakori a nagyszülőkkel való kapcsolattartás. Nagyszülőnek tekintettünk mindenkit, akit a válaszadó annak tartott, függetlenül a vér szerinti kapcsolattól. Elemzési egységünk ez esetben 8365 féléves kisgyermek, akik közül 8122 egyedüli gyermek, 240 kisgyermek kettes iker, és három kisgyermek hármas ikertestvér.

53 féléves kisgyermeknek nem élnek a nagyszülei (0,6%) az anya bevallása szerint; 3 százalékuknak él egy, 13 százalékuknak kettő, 31 százalékuknak három, és 51 százalékuknak él négy vagy több nagyszülője (1a. ábra).

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy-egy kisgyermeknek összesen hány olyan nagyszülője van, akivel legalább havonta, azaz viszonylag gyakran találkozik (1b. ábra). A gyermekek közel 4%-a egyik nagyszülőjével sem találkozik ilyen gyakorisággal (ide számítva azt a 0,6%-ot is, akinek egyik nagyszülője sem él). Összességében a gyerekek 95%-a legalább egy nagyszülőjével gyakran találkozik, 31%-uk pedig mind a négy nagyszülőjét legalább havonta látja.

Természetesen a gyakran látott nagyszülők száma szorosan összefügg az életben lévő nagyszülők számával. A 2. ábra az életben lévő nagyszülők száma szerinti bontásban szemlélteti a gyakran látott nagyszülők számát. Azon gyerek közül, akiknek egy nagyszülője él, 76%-a találkozik is vele legalább havonta. Akinek két nagyszülője él, ott ez az arány 64%, a három nagyszülős kisgyermekek körében 58%, és végül a négy vagy több nagyszülős gyermekek körében 61% a mind a négy nagyszülővel legalább havonta találkozó kisgyermekek aránya.

A legutolsó kérdésünk pedig az volt e témakörön belül, hogy a mostanában leggyakrabban látott nagyszülővel milyen gyakran találkozik a féléves kisgyermek? A leggyakoribb válasz az volt, hogy naponta (39%), majd hetente többször (27%), illetve, hogy hetente, kéthetente (22%). A féléves kisgyermekek közül 42-nek az anyukája azt mondta, hogy nemcsak, hogy havonta, hanem soha nem is találkozik gyermeke a nagyszülőkkel.