Az apával töltött idő

A Kohorsz ’18 kutatás harmadik szakaszában, a gyermekek másfél éves korában, az anyák mellett az apákat is megkérdeztük a gyermeknevelésről egy telefonos vizsgálat keretében. A következőkben a gyermekneveléssel töltött idő mennyiségéről és tartalmáról készített elemzés előzetes eredményeit mutatjuk be, amely az első 1073 válaszadó adatai alapján készült.

Kevesebb idő a gyermekkel, mint amennyit szeretnének

A napjainkban elterjedő „új apa” figura számára az apaság a kenyérkeresésen túl egyre inkább magába foglalja a gyermekek életében betöltött aktív, gondoskodó szerepet már a korai időszaktól kezdve. Az apák azonban még így is lényegesen kevesebb időt töltenek gyermekeikkel, mint az anyák, hiszen többnyire jelenleg is a férfiak az elsődleges erőforrásteremtők. A munkahelyi és a családi igények sokszor szerepkonfliktushoz vezetnek az apák számára.

A Kohorsz ’18 kutatás harmadik szakaszában megkérdeztük az apákat, hogy összességében hogyan látják a másfél éves gyermekükkel eltöltött idő mennyiségét. Válaszaik alapján a gyermekkel töltött idő többnyire, a megkérdezettek 70%-a számára kevesebb, mint szeretné.

Játék, tanítgatás, zenélés és olvasás

Abban, hogy a gyermeknevelési, gyermekgondozási feladatok a háztartási munka részének tekinthetők-e megoszlanak a kutatói vélemények, azonban más vizsgálatok is igazolják, hogy a férfiak a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységeket szívesebben végzik el, mint a háztartási teendőket (Murinkó, 2014). Ezen belül is leginkább a szórakoztatóbb tevékenységekben vesznek részt.

A Kohorsz ’18 kutatásban a gyermekkel töltött idő mennyiségének értékelésén túl afelől is érdeklődtünk, hogy a kérdezést megelőző héten hány napon végezték a különböző gyermeknevelési tevékenységeket az apák a kutatásban részt vevő kisgyermekükkel. A gyermek nevelésével, szórakoztatásával, tanítgatásával kapcsolatos tevékenységeket az apák minimum 72%-a legalább heti rendszerességgel végzi gyermekével (a kérdezést megelőző héten legalább egy napon végezte).

Az apák legnagyobb arányban a másfél éves gyermekkel folytatott házon belüli játékról, a gyermek tanítgatásáról, a vele közös zenés vagy táncos aktivitásról és a közös olvasásról számoltak be. Ezeket a tevékenységeket szinte mindenki (min. 91%) legalább egyszer végezte gyermekével a kérdezést megelőző héten.

A legkevésbé népszerű közös tevékenységeknek a mondókázás, fejből mesélés és a kézműveskedés bizonyultak, amelyeket a válaszadó apák 76, illetve 72 százaléka végzett gyermekével az elmúlt héten.

Az apák fő gyermekgondozási feladata: a fürdetés

A gyermekgondozással kapcsolatos feladatokat elsősorban a nők látják el vagy megosztottan a két partner. A férfiak kizárólagos jelenléte az egyes gyermekgondozási feladatokban kis számban fordul elő a családokban. Amennyiben az apa részt vesz az ellátásban, rendszerint az anya is ott van (Murinkó, 2014).

A kutatás vizsgálta, hogy bizonyos gyermekgondozási és -nevelési feladatok miként oszlanak meg az anyák és az apák között hétköznapokon és hétvégéken, azt feltételezve, hogy a munkavégzéssel összefüggésben az apák hétköznapi és hétvégi részvétele eltérő mértékű. Az apák arról nyilatkoztak, hogy az egyes tevékenységeket inkább ők, inkább az anya, vagy ők az anyával megosztva/együtt végzik (esetleg rajtuk kívül valaki más, például a nagymama végzi azokat). Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy a gyermek nevelésével és gondozásával összefüggő tevékenységeket milyen arányban végzik inkább az apák, avagy az apák az anyákkal megosztva/együtt.

Az apák által hétköznapokon önállóan végzett tevékenységek összességében nagyon kis arányban fordultak elő: átlagosan kevesebb mint 10%-ukra jellemző, hogy egyedül végeznének gyermekgondozási és -nevelési feladatokat. A tevékenységek közül kiemelkedik azonban a fürdetés, amit az apák 29%-a szokott egyedül végezni. Az anyákkal közösen végzett tevékenységek már sokkal gyakoribbak voltak: átlagosan az apák kicsit több, mint fele (56%) vett részt a vizsgált tevékenységekben partnerükkel közösen. A legnagyobb arányban a gyermekkel való játék fordult elő: az apák 87%-a végzi ezt a tevékenységet az anyákkal közösen.

Hétvégén több dologra jut idő

A hétköznapokhoz képest az apák hétvégén minden gyermekgondozási tevékenységben gyakrabban vesznek részt, a munkavégzés tehát negatív hatással van a kisgyermekkel töltött időre, még olyan tevékenységek kapcsán is, amelyek valószínűleg többségében munkaidőn kívülre esnek. Az apák által egyedül végzett tevékenységek előfordulása azonban a fürdetést leszámítva hétvégéken is 10% alatti. 

Viszont az apák közel háromegyede (71 százaléka) hétvégéken a kutatásban vizsgált legtöbb tevékenységnél már az anyákkal együtt jelen van, szemben a hétköznap megfigyelt 56%-kal. Azokban a tevékenységekben szinte mindegyik megkérdezett apa részt vesz partnerével együtt, amelyek a hétvégi szabadidőhöz kapcsolódnak, vagyis a közös játékba (92%), a sétálásban, játszóterezésbe (90%) és a gyermek szállításába (88%). Emellett a hétköznapokhoz képest jelentősen magasabb, 73-77 százalékos gyakorisággal fordul elő az anyával közösen végzett öltöztetés és etetés.