Apai sztereotípiák

Korábbi cikkünkben utánajártunk, hogy az apák munkahelyi és családi kötelezettségeire milyen hatása volt a születendő gyermeknek. Jelen beszámolóban arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként vélekednek az apák a rájuk vonatkozó sztereotípiákról. A férfinak kell a családban a döntéseket meghozni? Fontosabb a karrier, mint a család? Nehezen fejezik ki az apák érzéseiket a gyerekek felé? 2025 fős mintánk előzetes elemzése alapján a következő válaszokat kaptuk.

Mi az apa feladata?

Ő a fő döntéshozó? Vajon jellemző a kisgyermekes családokra a patriarchális berendezkedés, vagy a szülők közösen hoznak döntéseket? Utóbbi látszik érvényesülni, ugyanis a válaszadó apáknak csupán 12%-a gondolja úgy határozottan, hogy a férfié a döntéshozási feladat a családban (1.ábra).

Egy másik sokat hangoztatott sztereotípia, hogy a férfiaknak a karrier és a pénz a fontos, amelyet sem korábbi, sem jelenlegi elemzésünk nem támaszt alá. Kutatásunk részeként azt is felmértük, vajon az apák egyetértenek-e azzal az állítással, hogy egy férfi életében sok pénzt keresni a legfontosabb cél. Az apák majdnem fele (49%) egyáltalán nem értett ezzel egyet, 34% inkább nem értett egyet, 11% inkább egyetértett, és csupán 5% értett vele teljesen egyet.

Elég jó szülő vagyok?

Válaszadóink 63%-a vélte úgy, hogy az apák ugyanolyan jól el tudnak látni egy kisgyereket, mint az anyák, és mindössze 7% nyilatkozta azt, hogy szerinte egyáltalán nem tud ugyan olyan jól funkcionálni egy apa ebben a tekintetben (2. ábra).

Az apák több mint fele (53%) teljesen ellenzi emellett azt az állítást, hogy a férfiaknak nehéz gyengédségüket, érzelmeiket kimutatni egy kisbaba felé. 26% - kisebb mértékben ugyan – de szintén nem ért egyet ezzel. Velük szemben a válaszadók 21%-a ért egyet azzal, hogy a férfiaknak nehéz gyengédnek lenni gyermekükkel.

Az apák ötöde tehát úgy gondolja, hogy egy férfinak bizony nehezére eshet a gyengédség kimutatása egy kisbaba felé, de mi lehet a helyzet az idősebb gyermekekkel? Megkérdeztük válaszadóinkat, hogy mit gondolnak arról, hogy élvezetesebb-e a gyermeknevelés, amikor a gyermekek már nagyobbak. Itt a válaszadók száma jelentősen lecsökkent, mert 5%-ra nőtt azon apák száma, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre. A válaszok szinte teljesen egységesen oszlanak el, az apák fele egyetértett, míg másik felük nem értett egyet ezzel a gondolattal.

Végül arról is kérdeztük a válaszadókat, hogy milyen szülőnek tartják magukat. A 2025 megkérdezettünk közül csak 0,2% tartja magát az átlagosnál rosszabb szülőnek. 31% átlagosnak érzi magát, 51% az átlagosnál jobb szülőnek, 17% pedig nagyon jó szülőnek. Az apák többsége tehát úgy tűnik magabiztos ebben a szerepében gyermeke másfél éves korára.

 

-----
Előzetes elemzésünk a kohorsz-gyerekek másfél éves korában telefonon lefolytatott apakutatás nyers, 2025 fős adatbázisán alapszik. Az előzetes eredmények közlésének célja, hogy az anyai válaszok mellett a kisgyermekes apák véleményének is hangot adjunk. Az apakutatás ugyanakkor, az anyaival szemben, nem tekinthető reprezentatívnak, így a fentiekben leírtak nem feltétlenül tükrözik a magyarországi apák általános vélekedését.