Munkahelyi jellemzők

Amint azt az előző cikkünkben ismertettük, a Kohorsz ’18 kutatásban részt vevő, két-három év közötti gyermeket nevelő anyák kicsit több, mint negyede (27,3%) dolgozik aktívan telefonos felmérésünk alapján.

Az aktívan dolgozó kisgyermekes anyák több, mint fele (53%) a szülés előtti munkahelyén, változatlan munkakörben, beosztásban kezdett újra dolgozni. 12 százalékuk azonban, bár szintén a szülést megelőző munkahelyére ment vissza, ott más munkakörben vagy beosztásban kapott munkát. A megkérdezett dolgozó anyák 35 százaléka új munkahelyen vállalt munkát.

A munkaerőpiacra visszatérő anyák több mint fele (56,2%) teljes mértékben magántulajdonú cégnél, 37,6 százalékuk állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő munkahelyen dolgozik. A válaszadók döntő többsége (79,9%) alkalmazottként dolgozik, határozatlan idejű szerződéssel, őket követik az egyéni vállalkozók, tulajdonosok (8,1%), majd az alkalmazottak határozott idejű szerződéssel (6,8%).

Nagyobb változatosság figyelhető meg az egyes munkahelyek között a foglalkoztatottak száma szerint. A megkérdezettek 27,3 százaléka olyan helyen vállalt munkát, ahol kevesebb, mint 10 embert foglalkoztatnak, 26,6 százalékuk azonban olyan munkahelyen dolgozik, ahol akár 500 főnél is magasabb a létszám. A válaszadó anyák 18,4 százalékának 25 és 99 fő közé, 16 százalékának 100 és 499 fő közé, 11,7 százalékának pedig 10 és 24 fő közé esik a munkahelyén a foglalkoztatottak száma. Hasonlóan változatos képet mutat a munkavállalók közvetlen főnökének nemek szerinti megoszlása. Közel fele-fele arányban vannak jelen férfi és női (közvetlen) vezetők.  

A nemek szerinti differenciáltsággal kapcsolatban továbbá megállapítható, hogy a megkérdezettek 15,8 százaléka olyan munkahelyen dolgozik, ahol csak nőket foglalkoztatnak, 46,3 százalékuk pedig olyan közegben, ahol a munkavállalók több mint fele nő. Az anyák 8,9 százaléka dolgozik olyan munkahelyen, ahol csak nagyon alacsony arányban vannak jelen nők a munkatársak között.

A munkaidő tekintetében kijelenthető, hogy a legtöbben (64,1%) teljes munkaidőben foglalkoztatottak, ugyanakkor a válaszadók kicsivel több, mint fele jelezte, hogy rugalmas időbeosztásban dolgozik. A munkavállalás formája szerint jellemző a rendszeres munkavállalás (97,7%), szemben az alkalmival. A munkavégzés helyét tekintve pedig, bár a többség (66,2%) nem otthonról dolgozik, az anyák 18,4%-a részben otthonról, 15,4 százalékuk pedig teljes mértékben otthonról végzi a munkáját.