COVID alatti időtöltés

A Kohorsz ’18 2020 szeptemberében indította el telefonos adatfelmérését az anyák munkaerőpiaci részvételének feltérképezése céljából a gyermekek két-hároméves korában. A járványhelyzet fényében azonban emellett számos egyéb kérdést is feltettünk a résztvevőinknek annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen hatással voltak életükre a koronavírus első hulláma során a mindennapokat is érintő korlátozások. Bár a telefonos adatfelvétel jelenleg is zajlik, néhány érdekes adatot már most is megtudhatunk az első kétezer résztvevő válaszai alapján.

A járvány megfékezése céljából 2020 tavaszán számos korlátozó intézkedést vezettek be, amely közrejátszhatott abban, hogy 10-ből 6 válaszadó állítása szerint ebben az időszakban összeségében több időt tartózkodott otthon, mint korábban. Bár az anyák többsége ekkor nem dolgozott, azonban az aktívan dolgozó anyák (15,4%) esetében nyomon követhető az otthon tartózkodás megnövekedett ideje, az otthoni munkavégzés elterjedése (home office) következtében. Az aktívan dolgozó válaszadók 51 százalékának a vírus ezen időszakában részben, vagy teljesen otthoni munkavégzésre kellett váltania. Hasonló tendencia rajzolódik ki a vírus ezen időszakában is aktívan dolgozó partnerek (87,4%) körében. A kutatásban résztvevő anyák 32,9 százaléka számolt be arról, hogy partnerének részben vagy teljesen otthoni munkavégzésre kellett átállnia.

A korábbi elemzésünkből kiderült, hogy a válaszadók számára a 2020 tavaszán fennálló veszélyhelyzet időszakában leginkább az egyedüllét és a társas kapcsolatok hiánya okozott problémát. Úgy tűnik azonban, hogy a korlátozások és a megnövekedett otthon töltött idő bizonyos esetekben elősegítették az akkor másfél-kétéves gyermekkel végzett egyes tevékenységek gyakoriságának megnövekedésést. A megkérdezett anyák 37,1 százaléka mondta azt, hogy a veszélyhelyzet időszakában gyakrabban fordult elő, hogy a kutatásban résztvevő gyermekével a házon belül játszott valamilyen játékkal, 31,1 százalékuk pedig arról számolt be, hogy ebben az időszakban gyakrabban játszott gyermekével a szabadban. A válaszadók 30,7 százaléka szerint a veszélyhelyzet 2020 tavaszi időszaka alatt gyakrabban fordult elő, hogy mindennapi tennivalókba (pl. pakolás, főzés) vonta be másfél-kétéves gyermékét. Többen beszámoltak emellett arról is, hogy megnövekedett gyermekük TV nézéssel (21,1%), illetve mobileszközön (11,2%) vagy számítógépen (6,3%) történő film vagy videó nézéssel töltött ideje. Az anyák 15,6 százaléka mondta azt, hogy a megjelölt időszakban gyakrabban fordult elő, hogy gyermeke CD-n, vagy más hanghordozón zenét, gyermekdalokat vagy mesét hallgatott.